12 April 2009

Meneroka dunia penyiaran video...

Di dalam penyiaran video, terdapat tiga penyiar utama bagi televisyen warna jenis analog. “National Television System Commitee(NTSC)”, digunakan di utara Amerika, Jepun, Taiwan dan sebahagian dari Caribbean dan selatan Amerika. “Phase Alternating Line(PAL)” pula digunakan di Australia, New Zealand dan kebanyakan dari Eropah barat serta negara-negara di Asia. Manakala “Sequentiel Couleur avec Memoire(SECAM)” pula digunakan di Perancis, negara jajahan Soviet Union dan juga timur Eropah.

Televisyen analog yang menggunakan ketiga-tiga jenis siaran ini, menyiarkan video secara dua peringkat. Peringkat pertama melibatkan garisan berkedudukan genap dan peringkat kedua pada garisan berkedudukan ganjil. Kaedah penyiaran dua peringkat ini dipanggil “interlaced scan”. Berbeza bagi skrin paparan komputer yang menggunakan satu peringkat sahaja bagi penyiaran video. Kaedah ini dipanggil “progressive scan”.

Di dalam penerbitan video, saiz bingkai dirujuk sebagai resolusi dan diukur di dalam unit “pixel”. “Video frame size” mempamerkan saiz video berdasarkan lebar didarabkan dengan tinggi. Contohnya seperti 720x480 pixels dan 640x480 pixels. Sekali imbas, “Video frame size” kelihatan sama dengan “Frame aspect ratio”. Tetapi, sebenarnya tidak. “Frame aspect ratio” mempamerkan nisbah lebar kepada tinggi. Contohnya 4:3 dan 16:9. Bagi video bersaiz standard, nisbah yang digunakan ialah 4:3, manakala video skrin lebar (widescreen) mengambil nisbah 16:9.Kadang kala, kita melihat sesetengah video dipaparkan dengan kurang sempurna seperti terpotong di bahagian tepi, memanjang dan macam lagi yang menimbulkan rasa tidak kepuasan apabila melihatnya. Kenapa perkara seperti ini boleh berlaku? Sebenarnya, sesuatu video itu perlu dimainkan pada sistem(contohnya seperti televisyen, monitor dan sebagainya) yang sesuai dengan “pixel aspect ratio” video tersebut. Untuk lebih kefahaman, lihat video di bawah.

Di dalam penerbitan sesuatu video, pengukuran masa amatlah penting. “Timecode” digunakan untuk mengira bingkai. SMPTE(Society of Motion Pictures and Television Engineers) merupakan “timecode” yang biasanya digunakan bagi mengukur masa di dalam jam, minit, saat dan bingkai. Contohnya, 01:02:32:07 yang menunjukkan 1 jam,2 minit, 32 saat dan 7 bingkai. Terdapat dua jenis “timecode” iaitu “Drop-frame timecode” dan “Non-drop-frame timecode”.

“Drop-frame timecode” 00;02;51;20
“Non-drop-frame timecode” 00:02:51:20


Definisi standard bagi video dipanggil dengan nama “DV” singkatan bagi “Digital Video”. Definisi jenis ini biasanya digunakan pada kebanyakan “digital video camcoder” dengan saiz 720x480(NTSC). Manakala “HDV” pula merupakan suatu standard bagi menyokong kemra video yang berdefinisi tinggi. Ia menghasilkan saiz 1440x1080 dan 1280x720.

Video boleh wujud dalam pelbagai jenis format seperti “mov(QuickTime Movie)”, “avi(Audio Video Interlave)”, ”rm(Real Video)” dan banyak lagi. Video yang dirakam melalui kamera video digital akan menghasilkan format digital. Ianya boleh terus dipindahkan ke dalam komputer. Tidak seperti video analog yang perlu melalui proses “digitizing”. Antara aplikasi komputer yang biasanya digunakan untuk mengubah suai fail-fail video ialah seperti Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut,Pinnacle Studio Plus, Sony Vegas Pro, iMove dan Ulead Video Studio dimana hampir kesemua aplikasi ini menggunakan kaedah garis masa(Timeline). Kebanyakan kamera video digital menggunakan media seperti DVD, kad memori, pita dan juga cakera keras.

Audio sebagai suatu gelombang bunyi...

Bunyi terhasil daripada getaran sesuatu objek di dalam sesuatu medium seperti udara. Bunyi boleh dihasilkan daripada suara manusia, bunyi alat muzik dan sebagainya yang menghasilkan getaran dan bergerak melalui sesuatu medium seperti udara sebagai gelombang bunyi. Bunyi diukur di dalam unit “decibels(dB)”.

Amplitud gelombang bunyi berubah secara langsung dengan masa. Suatu sampel gelombang bunyi akan dibaca dengan lebih tepat apabila kadar persampelan dinaikkan. Hal ini berlaku kerana kadar persampelan yang tinggi akan menghasilkan lebih banyak titik sampel(Sampel point) sekaligus menambahkan lagi saiz fail audio tersebut. Kadar persampelan mengambil unit “Hertz(Hz)”.

Terdapat juga satu proses di dalam tajuk audio ini yang dipanggil “quantizing”. Proses ini akan membundarkan nilai amplitud yang berasingan kepada nilai terdekat di dalam skala peringkat pengasingan. Semakin banyak peringkat di dalam skala pengasingan itu, semakin tepat bacaan untuk menghasilkan sesuatu bunyi. Bilangan peringkat ini di terbitkan sebagai “bit depth-the power of two”. Sebagai contoh audio 8-bit membenarkan 28 = 256 peringkat.
Fail-fail audio boleh wujud dalam pelbagai jenis format. Antaranya seperti “aiff(Audio Interchange File Format)”, “mp3(MPEG Audio Layer 3)”, “wma(Windows Media Audio)” dan banyak lagi.

Fail-fail audio boleh diubah suai dengan menggunakan pelbagai aplikasi komputer seperti “Adobe Audition” dan “Sony Sound Forge” bagi sistem pemoperasian Windows. Pengubahsuaian yang boleh dibuat termasuklah seperti memotong, menyalin, meninggikan nada, penambahan kesan khas dan sebagainya.

Post seterusnya akan membincangkan pula tentang video...

Kenali secara ringkas apa itu “Grafik”...

Grafik merupakan salah satu dari elemen multimedia yang penting. Setiap hari kita akan terdedah dengan pelbagai rupa bentuk grafik seperti yang terdapat pada majalah, surat khabar, poster, gambar dan banyak lagi. Sepanjang pembelajaran saya di dalam kelas CCT 2013 Media Integratif pada semester ini, sedikit sebanyak telah membuka minda saya berkenaan dengan grafik.

Secara ringkasnya, grafik terdiri daripada gabungan titik sampel yang lebih dikenali dengan nama pixel”. Setiap “pixel” akan menyimpan maklumat tentang warna tersendiri mengikut gambar yang dibentuk. Semakin banyak “pixel” di dalam sesuatu gambar, semakin tinggi resolusi gambar tersebut. Resolusi yang tinggi akan menjadikan sesuatu gambar itu menjadi lebih terang dan jelas serta bersaiz besar.

Imej “bitmap” dipaparkan melalui nilai nombor pada “pixel”. Biasanya ia digunakan di dalam mengubahsuai imej kerana kandungan imejnya yang senang untuk diubah.

Berbeza pula bagi grafik “vector” yang mengaplikasikan penggunaan matematik di dalam pembentukan garisan. Resolusi bagi grafik “vector” adalah bebas. Tidak seperti imej “bitmap” yang ditentukan jumlah “pixel” dan resolusi pada peringkat awal, grafik “vector” tidak menggunakan “pixels” sebaliknya menggunakan persamaan matematik. Antara contoh aplikasi yang menghasilkan grafik “vector” ini adalah seperti aplikasi AutoCAD.

Imej grafik terdiri dalam pelbagai jenis fail seperti JPEG(Joint Photographic Experts Groups)”, “GIF(Graphic Interchange Format)”, “PNG(Portable Network Graphics)”, “BMP(Bitmapped Picture)” dan banyak lagi.

Imej-imej digital ini boleh dihasilkan dengan menggunakan beberapa cara seperti “scanning” dan “digital photographing”. Imej-imej ini biasanya boleh diubah suai dengan menggunakan beberapa software khas yang popular dalam mengubah suai imej seperti “Macromedia Fireworks”, “Adobe Photoshop” dan “Adobe Illustrator”.

Baiklah, post seterusnya saya akan menulis sedikit sebanyak tentang “Audio” berdasarkan kefahaman saya.

09 Februari 2009

"Typefaces" mempamerkan perasaan pada perkataan?

"Typefaces" terdiri daripada pelbagai jenis. Biasanya pemilihan "typefaces" yang sesuai dibuat berdasarkan maksud di sebalik sesuatu pekataan yang digunakan. Hal ini kerana, ia mampu mempamerkan perasaan/nada pada sesuatu perkataan dalam menyampaikan mesej yang sebenar kepada pembacanya. Berikut adalah beberapa jenis "typefaces" yang digunakan pada ayat-ayat yang berbeza:
Teks sebagai suatu rekabentuk...

Teks dalam apa jua bentuk, bertulis atau lisan, merupakan salah satu sistem komunikasi yang paling utama. Ianya membolehkan sesuatu maklumat atau informasi disampai dan disebarkan ke seluruh dunia dengan mudah dan berkesan. Selain itu, teks juga mampu dijadikan sebagai suatu rekabentuk tanpa digabungkan dengan elemen multimedia lain untuk menyampaikan mesej kepada orang ramai. Contohnya seperti berikut:Multimedia dalam pendidikan, hiburan dan pertahanan.

Istilah ‘multimedia’ sering kali digunakan dalam banyak perkara, seperti Sistem Maklumat Multimedia, komputer multimedia, perisian multimedia dan lain-lain lagi. Multimedia, jika dilihat daripada segi bahasa membawa maksud ‘banyak media’ atau ‘pelbagai media’ – biasanya terdiri daripada teks, grafik, audio, video, dan animasi. Sebagai contoh, sebuah laman web statik boleh dikira sebagai sebuah multimedia kerana menggunakan teks dan grafik. Kemunculan dan perkembangan pesat Teknologi Multimedia telah membawa kesan dan perubahan dalam banyak bidang seperti pendidikan, pertahanan, hiburan, perubatan, ekonomi dan banyak lagi. Inovasi Teknologi Multimedia yang canggih menggunakan peralatan komputer menjadikan adunan audio, video, teks, grafik dan animasi yang baik mampu menghasilkan warna serta rekabentuk yang menarik serta persekitaran yang lebih berkesan. Peranan teknologi multimedia menjadikan sesuatu persembahan atau penyampaian lebih menarik, efektif, aktif dan menyeronokkan kerana ia melibatkan hampir semua sensori manusia. Di sini, saya ingin menceritakan serba sedikit berkenaan penggunaan multimedia dalam bidang pendidikan, pertahanan dan hiburan.


Dalam bidang pendidikan di Malaysia , multimedia mula diperkenalkan melalui Projek Pengajaran Pebelajaran Berbantukan Komputer atau COMIL (Computer Integrated Learning System) pada tahun 1992. Perisian dalam Bahasa Inggeris dan Matematik digunakan bertujuan untuk mengatasi kelemahan pelajar. Bermula pada tahun 1997, para pelajar tingkatan satu di sekolah-sekolah di Malaysia akan diperkenalkan dengan matapelajaran Literasi Komputer. Oleh itu, kerajaan telah menjalankan projek bagi membina makmal komputer yang dilengkapi 21 buah komputer multimedia di setiap sekolah di seluruh negara. Dalam perkembangan yang berkaitan, Universiti Malaya telah memperkenalkan Pengajian Jarak Jauh dengan menggunakan sidang video. Sistem Aplikasi Teleperubatan Universiti Malaya akan dihubungkan terus dengan Bandaraya Bistari Putra Jaya. Usaha ini dikuatkan lagi dengan perlaksanaan projek Multimedia Super Corridor (MSC) oleh kerajaan Malaysia. Salah satu flagship yang terdapat di dalam MSC adalah projek Smart School. Smart School menggunakan kaedah pembelajaran terkini yang dijalinkan dengan elemen-elemen ICT seperti Internet, CD-ROM, dan Multimedia. Dengan elemen-elemen baru ini diharapkan supaya pembelajaran di sekolah akan menjadi lebih menarik dan lebih berkesan.*Contoh penggunaan multimedia di "Keck School of Medicine of USC".


Seterusnya adalah penggunaan multimedia dalam bidang hiburan. Multimedia sering kali kita lihat di siaran televisyen, permainan video, konsert-konsert hiburan dan banyak lagi. Penggunaan elemen-elemen multimedia dalam bidang hiburan menjadikannya lebih menarik dan interaktif. Contohnya seperti permainan video yang menjadi kegemaran anak muda masa kini. Penggunaan grafik 3-dimensi di dalam permainan video pada masa kini menjadikannya lebih nyata berbanding suatu ketika dahulu yang hanya menggunakan grafik 2-dimensi.*Contoh permainan video multimedia pada masa kini.Di dalam konsert-konsert hiburan atau persembahan pentas pula, penggunaan multimedia di gunakan sebagai pelengkap kepada sesuatu persembahan. Penggunaan skrin video yang besar serta sistem audio yang canggih menjadikan situasi lebih menarik, efektif, aktif dan menyeronokkan.Animasi 3-dimensi juga adalah sebahagian daripada teknologi multimedia yang sedang meningkat naik pada masa kini. Filem-filem animasi kian mendapat sambutan ramai yang menjadi kegemaran anak-anak muda dan semua lapisan umur. Di Malaysia, animasi 3D masih lagi perlahan, masih baru dan sedang dalam proses meningkat naik. Sejak dua tahun kebelakangan ini, masyarakat Malaysia diperkenalkan dengan satu siri animasi pendek yang bertajuk "Upin & Ipin" keluaran Syarikat animasi Les' Copaque Production yang diusahakan oleh anak muda tempatan.
*Filem animasi pertama Malaysia yang bakal ditayangkan di pawagam-pawagam tempatan.


Di dalam suatu perbincangan forum di internet, Malaysia dikatakan memiliki sistem ketenteraan termaju. Malaysia mencatatkan sejarah dalam bidang ketenteraan apabila menghasilkan Sistem Komunikasi Mudah Alih Termaju (AMMCS) pertama di dunia yang membolehkan pusat pertahanan angkatan tentera berhubung dengan pusat komunikasi bergerak dan askar di medan pertempuran, yang mana komunikasi dalam bentuk multimedia itu dilakukan secara masa nyata (real time). Teknologi AMMCS yang mudah dipasang dan diatur gerak di medan pertempuran itu dapat membantu komander dan pemerintah angkatan tentera mendapat maklumat terkini keadaan medan dan melakukan analisis pantas kerana data yang disalurkan menerusi satelit adalah tepat dan jitu.Di dalam pasukan Polis Diraja Malaysia (PDRM) pula, jenayah-jenayah yang melibatkan penggunaan Internet, multimedia, telekomunikasi, dan komponen ICT lain lebih banyak dikendalikan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK). Hal ini bertujuan bagi mengawal penggunaan teknologi multimedia melalui ICT dan Internet yang dijadikan sebagai medium pilihan untuk mencetuskan kekecohan di sesebuah negara kerana ia paling mudah untuk menyebarkan maklumat berunsur hasutan, provokasi atau fitnah.


Teknologi multimedia sememangnya penting dalam menambah baik dan meningkatkan taraf hidup manusia. Segala keperluan manusia dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan cekap. Namun begitu, sesuatu teknologi itu akan bermanfaat jika digunakan pada jalan kebaikan dan amatlah rugi jika ianya disalah gunakan bagi tujuan yang jahat.